Us recomanem:

CiutatBeta

És possible redissenyar les ciutats per a les ciutadanies emergents?

No és una pregunta a l’atzar, creiem que cal partir d’una pregunta per poder fer-nos-en moltes més i jugar a trobar respostes i més preguntes. En el moment actual hi ha una emergència de conceptes que connecten la ciutat amb el que està passant, conceptes com ‘Ciutats Intel·ligents’, que confereixen a la ciutat la capacitat de recordar, anticipar-se i relacionar-se. Però cal pensar la ciutat no com un element individual, sinó com gairebé un constructe simbiòtic on els ciutadans hi tenen un paper determinant i cabdal. És en els ciutadans on CiutatBeta vol posar l’accent. Conscients com som que en aquesta relació de simbiosi amb la ciutat, la velocitat de canvis a nivell tecnològic, els canvis culturals i socials que es produeixen en tota societat viva, els ciutadans canvien, emergeixen ciutadans que s’adapten i altres que no, nous perfils, noves necessitats, nous conflictes. És en aquest punt d’inflexió on entra el projecte CiutatBeta.

Sabem que altres conceptes ja s’acosten a aquesta dimensió més propera a les persones, com el de “Sentient City” descrit pel MIT com la ciutat capaç de controlar el seu propi entorn i el nostre comportament ciutadà en ell, convertint-nos en un agent actiu en la definició de la forma de l’espai públic urbà. O les “Smart Citys” com aquelles ciutats que usen les TIC per fer que, tant la seva infraestructura crítica, com els seus components i serveis públics oferts, siguin més interactius, eficients i els ciutadans puguin ser més conscients d’ells.

gamestorming2Aquest procés de redissenyar les ciutats comença per detectar elements clau com l’ ‘empatia urbana’ o l’emergència de processos oberts del tipus “bottom-up” (processos que es desenvolupen des de baix a dalt), que incideixen en la configuració del teixit urbà. Accions urbanes locals que, al marge de la planificació urbanística tradicional, aborden desequilibris concrets i ofereixen solucions creatives per a la vida diària.

A CiutatBeta pretenem explorar la importància del paper dels ciutadans com a “productors” de la ciutat, posant èmfasi en la participació i l’acció ciutadana. Sense deixar de banda la dimensió d’educació expandida que tenen les ciutats i els processos de desigualtat que generen aquests canvis accelerats que es viuen a tots nivells. I més ara, en el context de crisi que estem immersos.

CiutatBeta vol ser una plataforma de treball i anàlisi des de la qualitat i la creativitat, focalitzant en l’ADN de la ciutat, des de la perspectiva de les persones. El projecte treballarà en barris i espais urbans i des de diversos àmbits/contenidors de noves formes i processos com són: Xarxes, Mobilitat, Solidaritat, Sostenibilitat, Entorn, Cultura col·lectiva, Joc, Energia i Teixit urbà…

I ho fem des de la metodología del BeLearning, que és un entorn d’aprenentatge que ens ofereix la flexibilitat de provar noves dinàmiques i noves formes d’interacció entre els participants. Es trenca la relació professor-alumne i fent que ambdos posin més de la seva part en tot el procès.

gamestormingLes tres fases es defienixen per OBRIR (divergir, obrir camins), EXPLORAR (investigar, explorar, pensar), TANCAR (concloure, avaluar, retroalimentar). Dins de cada fase les activitats poden ser múltiples. Nosaltres les enmarquen en 3 capes, la capa Web (on es focalitza tota la tasca de documentació i treball online), la capa Workshop (que inclou accions de visita prèvia, el workshop presencial) i la capa Acció (que inclou l’acció emergent del workshop, les activitats de seguiment i avaluació).

CiutatBeta és un projecte formatiu en tot el seu procés, i d’acció palpable i avaluable en el seu desenllaç. Entra en joc amb el treball comunitari, l’acció i gestió sociocultural, la comunicació, les possibilitats de les noves TIC, i altres àrees pròpies que en l’actualitat s’estudien atentament des de les ciències, disciplines o estudis socials. Però també hi pren absolut protagonisme l’espai públic o conceptes com l’energia o la sostenibilitat, elements que també són propis d’altres ciències o disciplines com l’arquitectura, l’enginyeria o la física.

gamestormingAquest és un dels trets diferencials de CiutatBeta, la seva intenció i projecció interdisciplinària, ja que entenem que si hem de redissenyar la ciutat per a les ciutadanies emergents, i si ho hem de fer de la manera més fiable i contrastada possible, hem de comptar amb el màxim número d’agents i professionals diversos que es puguin. Altres punts de vista, tècniques o maneres de fer per a un objectiu comú i compartit per totes i tots.

CiutatBeta pretén facilitar processos oberts de treball que derivin cap a propostes innovadores que puguin resoldre problemes concrets de les ciutats. Estem convençuts que la forma, la funció i la identitat de les ciutats venen definides pel factor humà.