Us recomanem:

Glossari i Recursos documentals

Petit diccionari de paraules que utilitzem a CiutatBeta i ampliable.

Educació (expandida): L’educació pot succeir en qualsevol moment, en qualsevol lloc. Dins i fora dels murs de la institució acadèmica. Aquesta és una proposta en la línea encetada per ZEMOS98 a la recerca de reflexionar al voltant de la idea de resignificar l’educació de manera que no estigui només circumscrita a l’àmbit acadèmic-institucional. La nova conjuntura digital suposa una nova oportunitat per recuperar la idea de reciprocitat en les formes de distribució del coneixement.

Cultura: La cultura és un patró compartit entre un grup de persones. És un conjunt d’hàbits de la ment que defineix la lent a través de la qual veiem les coses i que guionitza les nostres interaccions amb els altres. La cultura és el «sistema operatiu» de la ciutat.

Prototipar: Procès pel qual arribem a dissenyar un prototip.

Prototip: És una representació limitada d’un producte, que permet provar-ho en situacions reals o explorar el seu ús, creant així un procés de disseny d’iteració que genera qualitat. Un prototip pot ser qualsevol cosa, des d’un tros de paper amb senzills dibuixos, una acció, un aretefacte a un complex programari. Són útils perquè permeten comunicar, discutir i definir idees entre qui els dissenya i les parts que l’han de gaudir.

Hacker: Aquell que vol millorar un objecte / procès / artefacte ja existent per dotarlo de noves funcionalitats.

Ciutat: La ciutat vista com a capes interconnectades, no separades.

Participació: la participació sempre ha estat qüestionada i quantificada, cal canviar aquest perspectiva perque realment sigui transformadora.

Compartir: Des de la perspectiva de la filosofia 2.0, el compartir com a essència humana. http://freesouls.cc/essays/07-isaac-mao-sharism.html

Social: Indisociable de cultura, d’educació, un dels eixos innovadors dels nostres temps.

Beta: heretat del camp de la programació, es considera un projecte en «beta» quan no està acabat però es posa a l’abast de tothom per que es provi, trobar-ne els límits, avaluar-lo i poder millorar-ho.

Intel·ligència col·lectiva: És una forma d’intel·ligència que sorgeix de la col·laboració i concurs de molts individus o éssers vius d’una mateixa espècie. Avui és un terme generalitzat de la cibercultura o la societat del coneixement. apareix a una àmplia varietat de formes de presa de decisions consensuada en bacteris, animals, éssers humans i computadores.

Recursos documentals:

Arxiu CCCB

Arxiu Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà