Us recomanem:

Web

secció web Ciutat Beta

La plataforma digital posa en comú i comparteix la informació, les eines i els coneixements que genera CiutatBeta en tots els seus processos, mentre que s’elabora un arxiu digital en continu desenvolupament.

Aquesta web és un espai de difusió i connexió. La xarxa constitueix un espai que es troba en la ciutat: volem que sigui un espai que emmagatzemi la informació que es generi i un espai per posar en comú el coneixement. Els processos oberts iniciats amb els workshops es complementen amb els intangibles que ens proporciona ‘la xarxa’. La visualització de les dades elaborades en els workshops, es converteix en la Identitat digital del projecte.

Tots els continguts estaran a lliure disposició de qualsevol usuari:

  • Informació descriptiva de cada un dels espais oberts de treball: workshop, sessions de seguiment i d’avaluació, biografies dels/ de les facilitadors/es i connectors/es) i el disseny de la dinàmica que es durà a terme.
  • Tots els projectes comptaran amb un ‘Open Notebook’ que registri i faci accessible les pràctiques concretes de cada projecte.
  • Material disponible en formats digitals accessibles: notes de premsa; edició d’un dossier per cada un dels workshops i imatges en alta qualitat.
  • Retransmissions en ‘streaming’ que permetran seguir el workshop des de la xarxa.

Totes les intervencions d’experts i participants en els workshops seran gravats i editats, i passaran a l’arxiu de material audiovisual disponible a la web.

Les  xarxes socials també seran un component important a tenir en compte no només per la difusió del projecte i la disseminació per aquestes dels continguts que es vagin generant,  si no que es tindrà en compte les aportacions i consultes exteriors dels/de les seus/seves usuaris/es.

Ciutat Beta 2013

CiutatBeta és també una plataforma digital que emmagatzema continguts d’interès públic.