Us recomanem:
Storytelling: Pintors de la memòria.

Storytelling: Pintors de la memòria.

Prototip topografies Urbanes dels trànsits

http://www.ciutatbeta.org/?p=639

Origen de la idea

La idea parteix del qüestionament que es fa el grup al voltant de l’efecte que hagi pogut tenir en la vivència i apropiació dels espais públics del barri, la remodelació arquitectònica del barri resultat de l’aplicació del Pla de Transformació de La Mina.

El grup obert de treball, entén que aquest Pla ha d’haver tingut alguna incidència en el barri al obrir noves vies, proposant nous espais públics, desplaçant centres d’interés, enderrocant edificacions, etc…en definitiva, modificant l’estructura i composició del territori i es planteja identificar aquests efectes en la quotidianitat de les relacions ciutadanes al barri

 

Objectiu

Identificar els nous nusos/nodes de relació que s’han generat al barri de La Mina després del procés de transformació (encara en curs) i comparar-los amb els previs a la intervenció urbanística, per tal de catalogar usos, espais i trajectes perduts, substituït i nous

 

Procediment

El plantejament inicial és el de mapejar i traçar a escala real, és a dir sobre l’asfalt dels carrers de La Mina, els edificis i espais públics desapareguts, substituïts o desplaçats en el barri. Per a continuació cercar les connexions, amb l’ajuda del veïnat, entre els espais del barri (històrics i comtemporanis) traçant els itineraris quotidians que la gent de barri realitza i realitzava.

Un cop al barri, i donada la complexitat d’abordar el prototip en una única acció puntual de poques hores, es planteja reduir la escala del mapa i allargar el temps de recollida de dades per a maximitzar la recollida de informació

 

Eina-Acció-Mètode

Escala 1:1

:: eina

Guix / màquina de marcar línies de guix als camps de fútbol

Pintura/ Rodets

Mapes / topografies / fotografies aèries del barri prèvies a la modificació de la seva configuració

:: acció

Accions prèvies:

traçar sobre el sòl, contorns d’edificis/espais desapareguts o deslocalitzats/relocalitzats

Acció central:

Treball amb veïnes i veins per a identificar i traçar sobre el sòl els itineraris que feien i fan habitualment i quotidiana en el barri i des del barri cap a fòra

:: mètode:

Passejades amb persones que viuen al barri i que hi han viscut també abans de la transformació

Escala 1:X

:: eina

Mapa La Mina pre-Pla Transformació (escala 1:xxxxxxx)

Mapa La Mina 2012 (escala 1:X)

(els mapes han de ser superposables)

Fils de colors

Agulles de cap de colors

Mapes / topografies / fotografies aèries del barri prèvies a la modificació de la seva configuració

:: acció

Accions prèvies:

Imprimir mapes sobre vinil transparent

Acció central:

Treball amb veïnes i veïns per a identificar i traçar sobre el sòl els itineraris que feien i fan habitualment i quotidiana en el barri i des de el barri cap a fora

:: mètode:

Ubicar en llocs cèntrics del barri (biblioteca / CAP / Mercat del Besós / Poliesportiu)) mapes a escala amb tots els elements per a traçar els itineraris.

Convidar a veïnes i veïns a traçar orígens, destins i etapes dels seus tr ajectes habituals al barri: per anar a fer la compra, per anara treballar, per trobar-me amb gent, per anar a casa d’algú, per…..

Es podria fer taxonomies de colors segons els tipus d’itineraris representats

 

Resultats esperats

Identificació de noves centralitats al barri que s’obtindrien dels nodes on hi conflueixen més fils. Si es categoritzen els trajectes per colors, ens podria donar una idea temàtica d’aquestes centralitats