Us recomanem:
Prototip: Raval Infant

Prototip: Raval Infant

Aquest prototip pretén ubicar els infants com a nucli i vincle efectiu, relacional i social del barri a través de potenciar i normalitzar els usos de l’espai urbà. La proposta en concret i a posar a prova per Raval Infant seria la de dinamitzar un espai públic concret del Raval per a que es pugui jugar al carrer, que els infants vinguin acompanyats dels pares i que a través del joc, s’entri dins la xarxa veïnal del barri. A més, i amb l’ajuda d’educadors/es de carrer (per exemple), Es convidaria a agents particulars i coneguts del barri, intentant combinar la intergeneracionalitat i interculturalitat pròpia del Raval.