Us recomanem:
El barri del Raval de Barcelona i Casal dels Infants. Territori i connectors del tercer workshop.

El barri del Raval de Barcelona i Casal dels Infants. Territori i connectors del tercer workshop.

Casal dels Infants per a l’acció social als barris són els connectors del tercer i últim workshop Ciutat Beta amb el barri del Raval de Barcelona, territori per a l’acció posterior.

casalinfants

30 anys lluitant per la justícia social al Raval (i més enllà)

 

Al Casal dels Infants concentrem esforços en els barris més vulnerables per aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació o risc d’exclusió social i les comunitats on viuen, afavorint la transformació social des de l’entorn proper a través d’un projecte compartit que contempla:

  • L’acció social
  • La incidència política i la sensibilització
  • L’atenció a les noves necessitats
  • La mobilització ciutadana i el voluntariat actiu
  • El treball en xarxa

Un model a favor de la igualtat d’oportunitats

La família, l’escola i la comunitat on creix un infant és on es guanyen o es perden oportunitats. El Casal dels Infants treballa des d’un model d’intervenció que incideix en els barris on es concentra i s’hereta la pobresa infantil. El risc social no es distribueix de forma aleatòria en famílies i territoris. Hi ha determinades zones on l’entorn dels infants té un efecte multiplicador del risc.

________________________________________

El Casal al Raval de Barcelona

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

El Casal dels Infants està històricament lligat al Raval de Barcelona, on va néixer com un centre d’atenció a infants del barri. Des de llavors, el Casal ha treballat diàriament durant gairebé 30 anys per als nens, nenes i joves en risc d’exclusió i per les seves famílies.

Durant la dècada dels anys 80, el treball que es realitzava era fonamentalment assistencial, però a poc a poc s’inicia la tasca de reforç escolar diària, i a finals dels 80 es complementa amb un servei de treball social. El 1992 es posa en marxa l’Aula Taller, que el 1997 es converteix en la Unitat d’Escolarització Compartida. Aquell any també comença a caminar el Casal Jove Atlas i, paral·lelament, es va iniciant un treball orientat a la dinamització familiar. L’atenció als menors immigrats no acompanyats fa que desenvolupem accions i projectes específics a finals dels 90, així com també la Xarxa d’Accés al Treball Xarxa d’Accés al Treball i els primers cursos de formació ocupacional, que es consoliden al llarg del 2000. El 2002 s’inaugura la línia de reforç de la comunitat amb el projecte Un barri educador.

Posteriorment s’anirà donant forma a la resta de projectes que funcionen a dia d’avui. La trajectòria de l’entitat al barri del Raval ha permès que s’hi aglutinin bona part dels projectes, els quals responen a les 5 línies de treball:  suport social a infants i famílies, suport al procés escolar, integració de joves en risc, formació i inserció social i laboral i reforç de la comunitat.

Al llarg de 2011 el Casal va atendre al barri del Raval de Barcelona:

  •  3.359 infants i joves
  •  839 famílies
  •  979 adults
  •  86 entitats

 

IMG_1421. nº5IMG_2472. nº3

raval2Des de fa 10 anys, el Casal treballa també en altres barris avalat per l’experiència adquirida al Raval barcelonès. Actualment l’entitat desenvolupa projectesal barri del Besòs de Barcelona, a la Mina (Sant Adrià de Besòs), Sant Roc (Badalona), als barris de Raval i Fondo (Santa Coloma de Gramenet) i al municipi de Salt a Girona, amb l’ànim de col·laborar allà on es concentren les desigualtats socials.  Des de 2001, treballem en diferents projectes a Tànger per enfortir el teixit associatiu marroquí i prevenir l’emigració precoç de menors.

 

La pobresa i l’exclusió no són una fatalitat. Hem acompanyat milers d’infants i famílies en la seva lluita diària per demostrar que poden ser ciutadans de primera, malgrat l’amenaça de l’exclusió i la precarietat econòmica constant. El cercle de la pobresa es pot trencar amb respostes socials i educatives adaptades que superin les situacions de risc.

 

Com ho fem?

Sumem esforços. Impliquem la ciutadania i el màxim d’institucions, organitzacions i empreses per transformar la realitat dels infants, joves i famílies en aquells barris on es concentren en major mesura les desigualtats socials.

Col·laborem amb el teixit associatiu de cada barri i del 3er sector per construir amb totes i tots una societat més equitativa i cohesionada.

Alcem la veu i ens mobilitzem per canviar pràctiques i lleis que poden millorar les oportunitats per als més febles

Actuem amb respostes socials i educatives adaptades que permeten als infants i joves superar la seva desavantatge i tirar endavant amb el seu esforç.

_________________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>