Us recomanem:
Prototip: Joc espontani

Prototip: Joc espontani

Aquesta proposta vol promoure, mitjançant l’establiment d’un itinerari lúdic i integrat a dins el barri (per exemple, amb format “joc de l’oca”), obrir Sant Fèlix a la interacció amb els visitants i ciutadans d’altres territoris. Per tant, l’acció no es vol centrar exclusivament al barri, és a dir, el joc no ha de ser exclusiu per aquells que viuen allà. Considera important que es tracti d’un joc espontani, que pugui esdevenir en qualsevol moment, no dinamitzat, lliure i visible.