Us recomanem:
El barri de Sant Fèlix de Girona i Transeünts: context i connectors del segon workshop

El barri de Sant Fèlix de Girona i Transeünts: context i connectors del segon workshop

Transeünts, seran els connectors del segon workshop de Ciutat Beta amb l’acció a desenvolupar a Girona el proper mes de desembre.

Transeünts (2011) és un col·lectiu de professionals de l’educació social, la pedagogia, l’antropologia i l’arquitectura ubicats a Girona que transiten pels terrenys de la memòria, de les identitats i del propi espai públic, generant tot tipus de reflexions i accions que ajuden a alimentar diferents processos d’emancipació, reivindicació o ocupació. Treballen des de l’acció socioeducativa amb l’objectiu d’aconseguir la transformació social de l’espai públic mitjançant processos creatius i intentant-ho articular des d’àmbits tan diferents però tan relacionats com són el carrer, la xarxa, l’escola, el barri o la pròpia ciutat.

 

Transeünts estan convençuts que en moments actuals, l’estratègia a la xarxa es fa més que mai imprescindible, i connectar amb processos de treball d’altres latituds o elaborar propostes i accions al costat de diferents agents locals, permet ampliar no solament el camp d’acció sinó el coneixement i aprenentatge continu. A més a més, cobren una dimensió col·lectiva que els fa forts, sostenibles i replicables.

_________________________________________

L’antic barri de Sant Fèlix de Girona

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Sant Fèlix va ser un dels barris populars de la Girona pre-contemporània, habitat per treballadors/es assalariats i petits comerciants. Era conegut per la resta de la ciutat com el “barri xino”, el lloc de la prostitució́, la degradació́, el vici i altres immoralitats burgeses. A dins, la percepció era molt diferent.

Als anys 70, bona part dels habitatges van anar quedant buits i la degradació́ es va estendre, a més, molts veïns recorden com va entrar en aquella època l’heroïna. Ni l’administració́ ni i els propietaris de les finques van posar-hi remei. Ja entrats els 80, més veïns van anar marxant i els inversors van començar a comprar edificis sencers per un baix import, fent fora progressivament als que encara hi vivien. Quan el PERI (Pla Especial de Reforma Interior) es va desplegar, s’enderrocaren illes d’edificis, tancaren negocis i es configurà un nova distribució de l’espai i els seus usos, transformant i revaloritzant el territori, buscant la seguretat per a l’activitat turística. Els habitatges nous es vengueren a preus elevats i els pocs locals comercials es s’ompliren de restaurants, bars i apartaments turístics. A principis del nou mil·lenni el barri ja era totalment diferent: s’havia gentrificat.

Tot el seguit de vincles i relacions veïnals pròpies de Sant Fèlix (coneixença entre veïns, ajuda mútua, solidaritat…) van ser diluïdes amb el naixement del nou barri -ara anomenat Sant Feliu- donant pas a l’anonimat característic de la vida urbana i la dinàmica pròpia d’un barri dormitori. Es regularitza l’espai físic, es normativitza el seu ús i es talla l’espontaneïtat d’anys enrere. La ciutat superficial es fa amb el control.

___________________________________________

Procès ja engegat per Transeünts

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Memòries emergents a Sant Fèlix és un procés pedagògic i col·laboratiu que investiga i activa iniciatives articuladores de pràctiques culturals i creatives, per tal de reflexionar i intervenir en les polítiques urbanístiques i educatives a partir de l’acció col·lectiva.
La finalitat del projecte és, doncs, dinamitzar un procés de construcció social de l’espai públic com a esfera de relació, educació, participació, creació i memòria. Per això, totes els accions van orientades a facilitar l’apropiació creativa del barri en tant que lloc comú generador d’identitats, usos i pràctiques.

Els tres eixos principals en els que gira tota acció són:

1.- Reconeixement públic de la història del barri, emfatitzant els seus contexts d’oci

2.- Creació de nous espais de trobada informal per generar interacció entre antics i nous veïns, a través de la pràctica del joc.

3.- Enfortiment de la xarxa veïnal incloent nous i antics veïns del barri.

Memòries emergents de Sant Fèlix al web de Transeünts

____________________________________________________

*La imatge principal és un muntatge de tres fotos:

1) Autor desconegut. Cedida pel CRDI de l’Ajuntament de Girona
2) Miquel Ruiz i Avilés, Cedida per l’INSPAI, de la Diputació de Girona
3) Transeünts

____________________________________________________

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<