Us recomanem:
Workshop: Teixit Urbà

Workshop: Teixit Urbà

Plantejament de la dinàmica de treball

Agent local: David Picó de dsdlamina.tv
Facilitador: Paco González de RadarQ
Objetiu: Dissenyar un o varios prototips per a l’acció educativa en el territori del barri de la Mina.

Presentació

La presentació ha començat a les 10:00h realitzada per David Picó de “Desde la Mina” i Paco González de Radarq.

Context

David Picó explica el context de La Mina.
Els assistents s’han trobat en el seu lloc unes postals, s’usen per apuntar què és La Mina abans de la presentació i poder reflexionar quina impressió es té desprès de la presentació contextual del David.

Metodologia

Paco fa una introducció a la metodologia que aplicarem al workshop, explicant el marc conceptual i de referència.

Deixa clar l’objectiu i les tasques que es realitzaran en la fase de taller

 • Prototipar una acció educativa
 • Definir un sistema d’activitat: objecto, subjectes, comunitats, artefactes, lleis i distribució de les tasques.
 • Documentar amb fotografies i notes propies el que passa.

Objetius i tasques a realitzar en la fase web

 • Fer un post / storytelling de com el prototip funcionarà.
 • Recopilar links relacionats per a investigació i arxiu.

Visita a La Mina per testejar les propostes de prototips als subjectes i comunitats en base a l’storytelling.

Eines de la metodologia

 • Anticurrículum.
 • “Postals Des de La Mina”.
 • Rotlles de plotter i rotuladors.
 • Taules.

Regles de la metodologia

Es “pensa amb els peus”, no hi ha descans, és un espai obert on es pot entrar i sortir en qualsevol moment.

Es treballen en grups idees que van sorgint, es pot canviar de grup, escoltar, aportar.

Un cop es defineixen els grups s’escriu / dibuixa col·laborativament per rondes en els papers de plotter a les taules, comunitats, artefactes, lleis i distribució de les tasques. En qualsevol moment es poden agregar resultats i relacionar-los mitjançant dibuixos, canviar de grup, veure que estna fent els altres, afegir, participar de les idees dels altres, etc.

Exposició

Cada grup exposa el prototip d’acció educativa, mentre la resta de participants escolta. El rol que prenen un cop acaba l’exposició es aportar i qüestionar el model en quant a com funciona. El grup ha de prendre notes en el paper plotter. Es poden copiar uns als altres.

Resultats

Tasques a completar

 • Fixar entre els participants la setmana per revisar el prototip d’acció en el propi territori.
 • Un/a representant de cada grup que s’encarregui de publicar un primer post / storytelling de com el prototip funcionarà en aquest bloc.
 • La resta poden aportar més relats i recolectar enllaços relacionats a tall d’investigació i arxiu i agregar-ho com a comentaris en el post o bé com un post relacionat amb el prototip.

Avaluació i comiat