Us recomanem:
Com participar?

Com participar?

Els workshops es duran a terme al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i tindran una durada d’un matí cadascú, amb un número reduït d’inscripcions. La participació en el workshop donarà dret a la participació en l’acció urbana que se’n derivi (segons calendari acordat), així com a l’actualització personalitzada de la documentació que es generi de l’esdeveniment.

Si voleu participar, aquí teniu tota la informació pertinent consultant l’apartat a la web: http://www.ceesc.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=1731&Itemid=63